IELTS Reading: Chi tiết dạng bài Multiple Choice

10 Tháng Sáu, 2024

5/5 - (2 votes)

Trong bài thi IELTS Reading thì dạng bài Multiple Choice thường xuất hiện với những câu hỏi dễ. Vậy đây là cách làm bài ăn trọn điểm dạng bài này? Cùng Smartcom English khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây!

Tổng quan dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading

Format dạng bài Multiple Choice

Dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading yêu cầu thí sinh chọn câu trả lời đúng từ các lựa chọn có sẵn (thường là A, B, C, hoặc D). Thí sinh có thể được yêu cầu chọn:

ielts-reading-multiple-choice

  • Một câu trả lời đúng duy nhất cho mỗi câu hỏi.
  • Nhiều câu trả lời đúng cho một câu hỏi, trong trường hợp này đề bài sẽ yêu cầu chọn 2 lựa chọn đúng trong số 5 lựa chọn cụ thể.

Một số lưu ý về cách làm bài Multiple Choice

– Các câu hỏi trong dạng bài luôn bám sát vào trình tự của bài đọc

Do đây là dạng câu hỏi có tuần tự , vậy nên trong quá trình làm đề bạn cứ tuần tự đi từ trên xuống dưới cho đến khi trả lời xong câu cuối cùng của dạng bài Multiple Choice.

– Đáp án “nhiễu”

Vì bài cho nhiều đáp án để các thí sinh chọn nên chắc chắn sẽ có những đáp án NHIỄU. Các đáp án nhiễu mà đề bài đưa ra đôi khi trông “rất giống” với các đáp án chính xác. Lý do rất giống ở đây là bởi vì đáp án có thể chứa những keyword mà câu hỏi có nhắc đến, tuy nhiên đó lại không phải là đáp án đúng mà các bạn cần phải lựa chọn.

– Câu hỏi và câu trả lời dạng đề này thường khá dài

Đặc điểm nổi bật của dạng bài Multiple Choice đó là câu hỏi và câu trả lời trong bài thường khá dài. Vậy nên, những câu này thường thường rơi vào Passage 2 và 3. Do đó, các bạn thí sinh cần biết cách quản lý quỹ thời gian của cá nhân một cách hiệu quả, bên cạnh đó tránh dồn quá nhiều thời gian để làm một câu hỏi.

5 bước làm bài Multiple Choice IELTS Reading

Bước 1: Quy định thời gian cho mỗi câu cần làm trong tối đa là 1 phút

Quy định thời gian cho mỗi câu cần làm trong tối đa là 1 phút. Chúng ta sẽ chuyển sang câu khác khi mãi vẫn không thể tìm được đáp án cho câu hỏi.

Bước 2: Đọc câu hỏi + các đáp án + gạch chân từ khóa

Ví du:

What did the 2006 discovery of the animal bone reveal about the lynx?

A. Its physical appearance was very distinctive.

B. Its extinction was linked to the spread of farming.

C. It vanished from Britain several thousand years ago.

D. It survived in Britain longer than was previously thought.

→ Từ để scan trong bài đọc sẽ về 2006 discovery, animal bone, và lynn

Bước 3: Scanning

Scan trong bài đọc từ khóa/paraphrases của từ khóa trong câu hỏi

Bước 4: Đọc kỹ thông tin → Chọn đáp án

Bước 5: Điền đáp án vào giấy thi

Bạn nên lưu ý rằng không bao giờ được để giấy thi trống khi thi

Lời khuyên hữu ích

  • Skim và scan: Sử dụng kỹ năng skim (đọc lướt) và scan (đọc quét) để tìm thông tin nhanh chóng.
  • Quản lý thời gian: Cẩn thận quản lý thời gian để không dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.
  • Chú ý từ đồng nghĩa: Đoạn văn có thể sử dụng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác so với câu hỏi.

Ví dụ minh họa

Đoạn văn: “Climate change has a significant impact on global weather patterns. In recent years, we have seen more frequent and severe storms, heatwaves, and flooding.”

Câu hỏi: Climate change has caused:

A. More frequent storms

B. Less severe weather

C. Decreased temperatures

D. None of the above

Phân tích:

  • Từ khóa chính: “impact on global weather patterns”, “frequent and severe storms, heatwaves, and flooding”.
  • Đáp án đúng: A. More frequent storms. (Thông tin này khớp với đoạn văn)

Xem thêm:

Bằng cách nắm vững các đặc điểm và chiến lược trên, thí sinh sẽ có thể tiếp cận dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading một cách hiệu quả và đạt được kết quả cao trong kỳ thi.

call-to-action-1